Polyfunkčná budova Oremus Trebišov

Vytlačiť
Zákazník: Oremus, s.r.o. 076 31 Viničky Tokajská 191/5
Cena diela: 55 000 000,- Sk bez DPH

Polyfunkčná budova Oremus Polyfunkčná budova Oremus Polyfunkčná budova Oremus Polyfunkčná budova Oremus Polyfunkčná budova Oremus

Polyfunkčná budova Oremus Polyfunkčná budova Oremus Polyfunkčná budova Oremus Polyfunkčná budova Oremus Trebišov Polyfunkčná budova Oremus Trebišov