REALINVEST, spol. s r.o. Trebišov

Sobota, 06 Jún 2020
     Tooltip      Tooltip -  €      Rozšírené hľadanie
O firme
Realinvest TV - ISO 9001Spoločnosť REALINVEST spol. s r.o. pôsobí na trhu od roku 1992, kedy bola založená ako fyzická osoba. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 56/97, Nz 42/97 zo dňa 3.2.1997 napísaná JUDr. Alexandrom Demeterom, notárom v Sečovciach podľa ust. § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
Od roku 2008 vlastníme na inžiniersku a realitnú činnosť certifikát kvality ISO 9001:2001, ako jediná firma v okrese Trebišov.
Čítajte viac... [O firme]
 
Stavebný dozor
Stavebný dozor vykonáva kvalifikovaná osoba, povinnosti ktorej upravuje stavebný zákon. Povinnosťou stavebného dozoru je sledovať spôsob a postup výstavby, kontrolovať či postup výstavby stavby zodpovedá schválenej projektovej dokumentácii a stavebnému povoleniu. Stavebný dozor zabezpečuje súlad dokumentácie stavby s priestorovou polohou a zodpovedá za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.
Čítajte viac... [Stavebný dozor]
 
Referencie
Medzi naše najvýznamnejšie stavby v poslednom období patria:
Čítajte viac... [Referencie]
 

KONTAKT

Realinvest spol. s r.o.
ul. Čsľ. armády 1045/36
075 01 Trebišov
Tel.: (+421) 56 672 58 69
Fax : (+421) 56 672 34 65
mobil: 0905 901 846
>>> kontaktný formulár <<<

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok - Piatok
8:00 hod. - 15:00 hod.

Obedňajšia prestávka
12:00 hod. - 12:30 hod.

Blahoželáme

Včera: Norbert
Dnes: Róbert
Zajtra: Medard

Kto je online

Aktuálne máme na stránkach jedného návštevníka  
Teraz ste tu: Úvod